ببور

از بی بالانی
پرش به: ناوبری، جستجو

بِبَر، ازدواج بکن