مسابقه عکس نشریه بی بالانی

از بی بالانی
پرش به: ناوبری، جستجو

مسابقه عکس نشریه بی بالانی از تاریخ 20 مهر 1396 به پیشنهاد عکاس چیره دست بی بالانی آقای محسن بذرافشان در گروه تلگرامی نشریه بی بالانی راه اندازی شد و مقرر شد که هر هفته چالش عکاسی ویژه ای معین شود و علاقه مندان با ارسال یک عکس برای هر شرکت کننده در مسابفه هفته شرکت نماید.

در زیر عکس برنده هر هفته بر اساس داوری آقای محسن بذرافشان برای اطلاع عموم معرفی می گردد:

1396

مسابقه هفته دوم (4 آبان 1396) با چالش پاییر

در مسابقه این هفته با عنوان "پاییز" تعداد عکس های رسیده به آقای محسن بذرافشان 32 عنوان بود که عکس زیر که توسط خانم آرزو قربانی بی بالان با عنوان "فصل یاقوت" ارسال شده بود برنده این مسابقه شد:

برنده مسابقه دوم عکاسی با عنوان پاییز برنده خانم آرزو قربانی بی بالان با عنوان عکس فصل یاقوت


مسابقه هفته اول (27 مهر 1396) با چالش روزمرگی

در مسابقه این هفته با عنوان "روزمرگی" تعداد عکس های رسیده به آقای محسن بذرافشان 36 عنوان بود که عکس زیر که توسط خانم شیوا میرزاپور ارسال شده بود برنده این مسابقه شد:

برنده مسابقه عکاسی نشریه بی بالانی هفته اول (27 مهر 1396) با چالش روزمرگی- برنده هفته اول: شیوا میرزاپور اردومحله با عتوان: با تو بودن رومزمرگی نیست, با تو بودن زندگیست, هر دمش, هر.......

توضیح برنده این هفته برای عکس ارسالی:

خدیجه کاظمی بی بالانی همسر سلمان میرزاپور اردومحله. مادر عزیزم.

باتو بودن روز مرگی نیست.....

باتو بودن زندگیست هر دمش....

خط به خط چروکهای صورتت مادر ستودنیست.. نگاه کردن به صورتت عبادت است.

پراز عشق و محبت...

پر از رنج و مشقت...

دوستت دارم.


شیوا میرزاپور اردومحله