یوسفی، کبری

از بی بالانی
پرش به: ناوبری، جستجو

مرحومه کبری یوسفی فرزند فرهاد و همسر جواد احسانی که در ششم دی ماه 1396 (چهارشنبه) درگذشت.


مرحومه کبری یوسفی فرزند فرهاد و همسر جواد احسانی